Fyzioterapeuti

Fyzioterapeuti

Mgr. Marie Ošmerová

Registrovaný fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu

Podlaží: vedlejší vchod, přízemí vpravo

Č. dveří: 14

Pracoviště FYZIOMA – fyzioterapie - rehabilitace, Mgr. Marie Ošmerová

IČZ 32769000, IČO 72081198

Podlaží: vedlejší vchod B, přízemí vpravo, Č. dveří: 14

Aktuální provoz

 
 
V den objednání na  pojišťovnu, může být Váš FT poukaz starý max. 7 dní.
Kapacita pracoviště je omezená. Plánujeme vždy do zaplnění kapacity. 
Pokud nemůžeme objednávat, dozvíte se potřebné informace na tel. 734 433 355; nahráno jako pozdrav hlasové schránky.
 
Smluvní vztah máme s pojišťovnami  VZP - 111, VOZP - 201, CPZP - 205, MVČR - 211

Terapii poskytujeme i na přímou platbu, hrazenou klientem. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Běžný provoz ambulance: 

 

 

 OBJEDNÁNÍ TERAPIÍ: 

+420 734 433 355, ÚTERÝ 13,00 - 15,00 (i konzultace), ČTVRTEK  9,00 -11,00

Pokud neobjednáváme, informujeme Vás v rámci vzkazu hlasové schránky.

 

NEJDŘÍVE NÁM ZAVOLEJTE, ZDA MÁME VOLNOU KAPACITU VÁS PŘIJMOUT.

 

Před rozplánováním terapie hrazené pojišťovnou je nezbytná kontrola předpisu - FT Poukazu:

 pošlete nám poukaz na mail - fyzioma@gmail.com nebo na Wapp tel. 734 433 355.

 

Po potvrzení správnosti a volné kapacity pracoviště vhoďte Poukaz do poštovní schránky (poliklinika Sever - vchod  A, vlevo, spodní řada - Fyzioterapie, Mgr. Ošmerová Marie),

O správnosti a plánování termínů Vás budeme kontaktovat.

 

 

RUŠENÍ TERAPIE:  

Nejpozději 24 h předem, KRÁTKÁ SMS na číslo 734 433 355.  Naší odpovědí potvrdíme PŘIJETÍ.  

 

 PRACOVNÍ DOBA:

Pondělí                 7,00 -15,00

Úterý                      7,00 - 15,00

Středa                   7,00 - 13,00          16,15 - 20,15 

Čtvrtek                   7,00 - 14,00

Pátek                     7,00 - 13,00

 

Terapie probíhají i mimo ordinační hodiny. Podle možností pracoviště a dohody s  klientem

 

Platby na  účet: 28 00 60 66 16/2010. Platbu označte svým jménem a datem návštěvy.

 

 

 

POSKYTUJEME

 

 

péči v odbornosti fyzioterapie – rehabilitace u dětí od 6ti let a dospělých;  individuální a skupinovou formu.

 

Pracujeme s koncepty založenými na neurofyziologických principech a vývojové kineziologii ( Vojtova metoda, DNS podle Koláře, BPP podle Čápové - kód 21221). Využíváme manuální terapii – měkké techniky, mobilizace páteře a periferních nervů , kódy 21415, 21413 (Prof. Lewit, Mojžíšová,…etc.); analytické a kondiční metody LTV (kód 21225).

Klienta vyslechneme, provedeme anamnézu, komplexně kineziologicky vyšetříme (kód 21001), stanovíme hlavní problém a cíle terapie, cíleně ošetříme ve vazbě na problematiku a zakázku klienta, navrhneme domácí techniky a režimová opatření. V dalších setkání v menším měřítku vyšetřujeme (kód 21002) a  podle aktuálního stavu a anamnézy volíme další postupy.Podle potřeby provádíme zácvik člena rodiny (kód 21215). Na posledním setkání provádíme kontrolní vyšetření se závěrem terapie (kód 21003).(kódy uvádějí péči označovanou pro předpis FT poukazu, u pojišťoven)

 Provádíme tejpování, poradenství ve výkonnostním sportu, fitness.

Péče  hrazená pojišťovnou:  

pro klienty VZP, VOZP a ČPZP. Podmínkou je předložení správně vyplněného Poukazu FT – s uvedením diagnózy, důvodu a cíle terapie, požadovaných kódů, jejich trvání a frekvence návštěv. Rádi budeme s Vámi a Vaším ošetřujícím lékařem v tomto ohledu komunikovat.

!!! Před rozplánováním terapie je nezbytná kontrola předpisu - FT Poukazu. Poukaz vhoďte do poštovní schránky (poliklinika Sever - vchod  A, vlevo, spodní řada - Fyzioterapie, Mgr. Ošmerová Marie) nebo pošlete na mail ( fyzioma@gmail.com). O správnosti a plánování termínů Vás budeme kontaktovat.

 

Péče mimo smluvní rámec s pojišťovnou: je hrazena klientem ve formě přímé platby podle smluvního ceníku. Aktuálně  vyvěšený u vstupu na pracoviště.

Regenerační a rekondiční služby:hrazené klientem ve formě přímé platby podle smluvního ceníku.Aktuálně  vyvěšený u vstupu na pracoviště. Tyto služby nejsou podmíněné doporučením od lékaře. Provádíme vyšetření pohybových vzorů,  konzultace pohybové zátěže.

Pracoviště se specializuje na terapii Vojtovou metodou - 

Indikace k terapii dle Vojty, kód 21221
 
Terapii dle Vojty lze použít u pacientů různého věku – od kojenců až po dospělé – a různých diagnóz – neurologických, ortopedických, interních. Ošetřujeme klienty od  dětského školní věku dále.
Vojtova metoda je indikována u dospělých zejména u: vertebrogenních poruch (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů);  po úrazech pohybového systému; cévních mozkových příhod (CMP) s hemiparetických či jiným postižením;  DMO; roztroušené sklerózy; míšní lézí; periferních paréz horních i dolních končetin; svalových onemocnění.
 
Vojtova metoda je indikována v dětském věku zejména u: asymetrického vývoje a retardaci motorického vývoje; centrálních koordinačních poruch (CKP); dětské mozkové obrny (DMO); periferních paréz horních a dolních končetin (např. paréza plexus brachialis, spina bifida a další); různých svalových onemocnění; zakřivení a onemocnění páteře (např. skolióza) a jiných ortopedických vad; u vrozených vývojových vad pohybového systému jako pomocná pohybová terapie ortopedické léčby (dysplázie kyčlí, luxace kyčlí, pes equinovarus); poruch a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací); poruch dechových funkcí; skolióz
 
 
Kontraindikace Vojtovy metody
Absolutní - Vojtovu metodu nelze použít v případě:
akutních onemocnění (horečnatá či zánětlivá); akutního vodnatého průjmu a intenzivního zvracení;
těhotenství; 1-2 dny po očkování. Je-li očkování živou vakcínou – 10 dní je snížena dávka terapie
Relativní kontraindikace - těžké mentální poruchy, projevy autismu; onemocnění – osteogenesis imperfecta;vážné onemocnění svalů; vážné srdeční vady; Terapii u těchto případů by měl provádět zkušený terapeut Vojtovy metody.