Fyzioterapeuti

Mgr. Marie Ošmerová

Registrovaný fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu

Podlaží: vedlejší vchod, přízemí vpravo

Č. dveří: 14

Pracoviště FYZIOMA – fyzioterapie - rehabilitace, Mgr. Marie Ošmerová

IČZ 32769000, IČO 72081198

Podlaží: vedlejší vchod B, přízemí vpravo, Č. dveří: 14

AKTUÁLNÍ PROVOZ AMBULANCE: 
 

  • Po dobu uzavření základních škol pracujeme v  omezeném rozsahu  (pracovní doba v  této době neodpovídá). Změny jsou uvedeny u dveří pracoviště.

 

  • S již objednanými klienty se individuálně domlouváme na  změnách.

 

  • Noví klienti, i stávající kontaktujte nás v čase objednávání jak uvedeno dále….

 

OBJEDNÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ TERAPIÍ: 

+420 734 433 355, ÚTERÝ A ČTVRTEK 13,00- 15,00

(Pokud se nám v uvedeném čase nedovoláte, ozveme se Vám zpět.)

 

RUŠENÍ TERAPIE:  

nejpozději 24 h předem, SMS na číslo terapeuta 776 585 287, 734 433 355

 

!!! Před rozplánováním terapie hrazené pojišťovnou je nezbytná kontrola předpisu - FT Poukazu. NEJDŘÍVE NÁM ZAVOLEJTE, ZDA MÁME VOLNOU KAPACITU VÁS PŘIJMOUT.

Poukaz vhoďte do poštovní schránky (poliklinika Sever - vchod  A, vlevo, spodní řada - Fyzioterapie, Mgr. Ošmerová Marie), pošlete na mail - fyzioma@gmail.com

O správnosti a plánování termínů Vás budeme kontaktovat.

 

PROVOZ PRACOVIŠTĚ: 

Setkání s fyzioterapeutem probíhá na základě doporučení lékařem - VŽDY.

Terapii je možné uplatnit  na pojišťovnu  VZP - 111, VOZP - 201, CPZP - 205

Terapii poskytujeme i na přímou platbu, hrazenou klientem. 

 

Pracovní doba: 

Pondělí          7,45 - 16,00

Úterý              7,45 - 15,00

Středa             7,45 - 15,00

Čtvrtek           7,15 - 14,15

Pátek              7,45 - 13,00

 

POSKYTUJEME

 

 

péči v odbornosti fyzioterapie – rehabilitace u dětí od 6ti let a dospělých;  individuální a skupinovou formu.

 

Pracujeme s koncepty založenými na neurofyziologických principech a vývojové kineziologii ( Vojtova metoda, DNS podle Koláře, BPP podle Čápové - kód 21221). Využíváme manuální terapii – měkké techniky, mobilizace páteře a periferních nervů , kódy 21415, 21413 (Prof. Lewit, Mojžíšová,…etc.); analytické a kondiční metody LTV (kód 21225).

Klienta vyslechneme, provedeme anamnézu, komplexně kineziologicky vyšetříme (kód 21001), stanovíme hlavní problém a cíle terapie, cíleně ošetříme ve vazbě na problematiku a zakázku klienta, navrhneme domácí techniky a režimová opatření. V dalších setkání v menším měřítku vyšetřujeme (kód 21002) a  podle aktuálního stavu a anamnézy volíme další postupy.Podle potřeby provádíme zácvik člena rodiny (kód 21215). Na posledním setkání provádíme kontrolní vyšetření se závěrem terapie (kód 21003).(kódy uvádějí péči označovanou pro předpis FT poukazu, u pojišťoven)

 Provádíme tejpování, poradenství ve výkonnostním sportu, fitness.

Péče  hrazená pojišťovnou:  

pro klienty VZP, VOZP a ČPZP. Podmínkou je předložení správně vyplněného Poukazu FT – s uvedením diagnózy, důvodu a cíle terapie, požadovaných kódů, jejich trvání a frekvence návštěv. Rádi budeme s Vámi a Vaším ošetřujícím lékařem v tomto ohledu komunikovat.

!!! Před rozplánováním terapie je nezbytná kontrola předpisu - FT Poukazu. Poukaz vhoďte do poštovní schránky (poliklinika Sever - vchod  A, vlevo, spodní řada - Fyzioterapie, Mgr. Ošmerová Marie) nebo pošlete na mail ( fyzioma@gmail.com). O správnosti a plánování termínů Vás budeme kontaktovat.

 

Péče mimo smluvní rámec s pojišťovnou: je hrazena klientem ve formě přímé platby podle smluvního ceníku. Aktuálně  vyvěšený u vstupu na pracoviště.

Regenerační a rekondiční služby:hrazené klientem ve formě přímé platby podle smluvního ceníku.Aktuálně  vyvěšený u vstupu na pracoviště. Tyto služby nejsou podmíněné doporučením od lékaře. Provádíme vyšetření pohybových vzorů,  konzultace pohybové zátěže.

Pracoviště se specializuje na terapii Vojtovou metodou - 

Indikace k terapii dle Vojty, kód 21221
 
Terapii dle Vojty lze použít u pacientů různého věku – od kojenců až po dospělé – a různých diagnóz – neurologických, ortopedických, interních. Ošetřujeme klienty od  dětského školní věku dále.
Vojtova metoda je indikována u dospělých zejména u: vertebrogenních poruch (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů);  po úrazech pohybového systému; cévních mozkových příhod (CMP) s hemiparetických či jiným postižením;  DMO; roztroušené sklerózy; míšní lézí; periferních paréz horních i dolních končetin; svalových onemocnění.
 
Vojtova metoda je indikována v dětském věku zejména u: asymetrického vývoje a retardaci motorického vývoje; centrálních koordinačních poruch (CKP); dětské mozkové obrny (DMO); periferních paréz horních a dolních končetin (např. paréza plexus brachialis, spina bifida a další); různých svalových onemocnění; zakřivení a onemocnění páteře (např. skolióza) a jiných ortopedických vad; u vrozených vývojových vad pohybového systému jako pomocná pohybová terapie ortopedické léčby (dysplázie kyčlí, luxace kyčlí, pes equinovarus); poruch a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací); poruch dechových funkcí; skolióz
 
 
Kontraindikace Vojtovy metody
Absolutní - Vojtovu metodu nelze použít v případě:
akutních onemocnění (horečnatá či zánětlivá); akutního vodnatého průjmu a intenzivního zvracení;
těhotenství; 1-2 dny po očkování. Je-li očkování živou vakcínou – 10 dní je snížena dávka terapie
Relativní kontraindikace - těžké mentální poruchy, projevy autismu; onemocnění – osteogenesis imperfecta;vážné onemocnění svalů; vážné srdeční vady; Terapii u těchto případů by měl provádět zkušený terapeut Vojtovy metody.